knippagina systemisch

VERBONDEN MET JE FAMILIESYSTEEM - VERBONDEN MET JEZELFPatronen die je keer op keer belemmeren in je leven (zowel privé als in je werk), kunnen te maken met dynamieken in jouw familiesysteem. Onbewust kunnen gebeurtenissen en omstandigheden die hun oorsprong vinden in jouw familiesysteem invloed hebben op hoe je je beweegt in je leven, waar het stroomt en waar je vastloopt.

Door met een systemische bril te kijken naar waar je tegenaan loopt, kan er helderheid en inzicht komen over waar iets in de diepte, op zielsniveau, mee te maken heeft. Dit inzicht kan je helpen om belemmerende en herhalende patronen te doorbreken, beter op je plek te gaan staan en je vanuit je natuurlijke kracht vrijer te bewegen in het leven.

Waar nodig betrekken we de systemische blik in een sessie middels systemisch lichaamswerk of een individuele

opstelling - met behulp van vloerankers.
SYSTEMISCH BEWUST, ZIELSVERBONDEN

Keer op keer vastlopen in dezelfde patronen kan, veel vaker en veelal onbewust, te maken hebben met verborgen dynamieken uit systemen waar we deel van uitmaken, waaronder het familiesysteem.
Een individuele opstelling met behulp van vloerankers of systemisch lichaamsgerichte therapie laten je hier inzicht in krijgen.

Voor mij is systemisch werk en opstellingen een prachtige manier om te ontdekken wat de oorzaak is van wat je aan de oppervlakte kunt zien.

Op persoonlijk vlak loop je steeds tegen hetzelfde aan – bijvoorbeeld onzekerheid, fysieke klachten, relaties die niet standhouden – en lukt het maar niet om dat patroon te doorbreken, hoe hard je ook probeert. Met de systemische blik kijken we naar een bredere context: de familie waarin je geboren bent en de gebeurtenissen en omstandigheden die jou mede hebben gevormd tot wie je nu bent. Onbewust kan dat namelijk veel invloed hebben op waar je nu last van hebt.
Met een opstelling kunnen we ontdekken waar jouw vraag onderliggend mee te maken heeft. Dit doen we door in de ruimte familieleden of gebeurtenissen op te stellen, zodat patronen en dynamieken zichtbaar kunnen worden.

Verbonden met jezelf - verbonden met je familiesysteem


....systemisch lichaamswerk of een individuele opstelling kunnen je inzicht geven in je familiesysteem.
Dit inzicht kan je helpen leren omgaan met mensen en situaties die je onrust geven, je voelbaar verwijderen van je zelf en uit je kracht halen. Met meer zicht op je familiesysteem, kun je je bewuster, met meer rust en echt vanuit jezelf, (weer) verbinden met wat er is en met wat belangrijk voor jou is.